Skip to content
Skip to content

Informacje prawne

Qualitime sp. z o.o.,

adres: ul. Towarowa 35/31, 00-869 Warszawa, jest spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 732165, NIP 1182173705, kapitał zakładowy 50.000 zł.