Skip to content
Skip to content

O Firmie

Qualitime to doświadczona firma usługowa z branży HR.

Zapewniamy kanały komunikacji dla sygnalistów i obsługę komunikacji z sygnalistami. Wdrażamy programy obniżające absencję chorobową obejmujące m.in. kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich oraz pozyskujemy feedback pracowniczy na temat funkcjonowania zakładu pracy.

Oferujemy usługi doradcze i szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, które są prowadzone przez praktyków i kadrę uniwersytecką.

Wyróżniamy się połączeniem sił specjalistów z zakresu prawa i zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki temu oferowane przez Qualitime rozwiązania są kreatywne, zgodne z przepisami, praktyczne i efektywne.

Naszym znakiem rozpoznawczym jest profesjonalnie prowadzona komunikacja wewnętrzna. Wszystkie nasze programy i usługi, które zakładają interakcję z pracownikami, poprzedzone są starannie przygotowaną kampanią informacyjną. Dzięki takiemu podejściu z sukcesem wprowadzamy nawet najtrudniejsze programy. Dzięki temu jesteśmy dużym wsparciem dla przedsiębiorców i działów HR

Dbamy o wizerunek pracodawcy. Zapewniamy, by interakcje z pracownikami odbywały się w sposób profesjonalny i empatyczny, szkolimy kadrę menedżerską w zakresie prawidłowego komunikowania celów i zasad prowadzonych przez nas programów. Pozytywne opinie pracowników po zakończeniu programu są dla nas najlepszym wyznacznikiem sukcesu.

Działamy w sposób transparentny, zachowując wysokie standardy ochrony prywatności. Spełniamy wymagania rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Qualitime funkcjonuje na rynku od 2018 roku. Firma prowadzona jest przez praktyków posiadających ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania, prawa i compliance.

O Qualitime

Nasze specjalizacje

Sygnaliści

Obsługujemy kanały komunikacji do zgłaszania nieprawidłowości w zakładach pracy. Oferujemy szeroki zakres wsparcia dla pracodawców.  Współpracujemy ze specjalistami obsługującymi śledztwa wewnętrzne w organizacjach. Sprawnie obsługujemy zgłoszenia od sygnalistów – zapewniamy poufność i zgodność oferowanych kanałów z wymogami prawnymi.

 

Absencja chorobowa

Wspieramy zespoły HR w obniżaniu poziomu absencji chorobowej. Jako usługi towarzyszące, pracujemy nad usprawnieniem komunikacji wewnętrznej oraz pozyskujemy feedback pracowniczy. Dzięki profesjonalnemu podejściu oraz rygorystycznemu przestrzeganiu przepisów prawa i zasad etyki zyskaliśmy zaufanie zarówno dużych pracodawców, jak ich pracowników.

O Qualitime

Co nas wyróżnia

Od lat poruszamy się w najtrudniejszych i niszowych obszarach HR-u.
Wywodzimy się z najlepszych na świecie firm doradczych. W skład naszego zespołu wchodzą uznani specjaliści z zakresu prawa i zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki temu doskonale rozumiemy zarówno obowiązujące przepisy i zmiany regulacyjne, jaki i specyfikę obszaru HR. Nasze rozwiązania po prostu działają - są praktyczne, efektywne i zgodne z przepisami.
Nasz zespół posiada bogate doświadczenie międzynarodowe. Jesteśmy kreatywni, nie zamykamy się w utartych schematach oraz na bieżąco uaktualniamy wiedzę z zakresu zarządzania organizacją. Dzięki temu jesteśmy skuteczni!
Dbamy o wizerunek pracodawcy. Wszystkie działania planujemy uwzględniając potrzeby employer brandingu.
Naszą silną stroną jest komunikacja wewnętrzna. Wszystkie programy zakładające interakcję z pracownikami poprzedzamy profesjonalną kampania informacyjną. Współpracujemy również z radami pracowników i związkami zawodowymi działającymi u naszych klientów.
Zaufały nam organizacje zatrudniające kilkutysięczne zespoły pracowników.
O Qualitime

Zespół

Zespół Qualitime to specjaliści z zakresu prawa i zarządzania zasobami ludzkimi, jak również profesjonalni audytorzy sposobu wykorzystywania zwolnień lekarskich, operatorzy kanałów komunikacji dla sygnalistów i koordynatorzy zespołu.
Współpracujemy z kadrą uniwersytecką w zakresie wdrażanych u klientów programów i prowadzonych szkoleń.
Naszym priorytetem jest dbanie o wizerunek klienta-pracodawcy, co jest szczególnie ważne przy wdrażaniu wrażliwych programów HR-owych.
Nasi pracownicy i współpracownicy wyróżniają się empatią, życzliwością i profesjonalnym podejściem do pracowników klientów, których traktujemy w sposób partnerski. Jest to nasza recepta na sukces!

Ilona Jaśkiewicz

Działalnością Qualitime kieruje Ilona Stochniałek-Jaśkiewicz – założycielka i dyrektor zarządzająca firmy.
Ilona posiada 14-letnie doświadczenie w zarządzaniu w HR i konsultingu, w tym w zakresie wdrażania i zarządzania programami minimalizacji poziomu absencji chorobowej w przedsiębiorstwach z sektora produkcyjnego, usługowego, SSC/BPO i HoReCa, jak również programach pozyskiwania feedbacku pracowniczego i informacji o nieprawidłowościach. Ilona posiada doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu i komunikacji wewnętrznej.
W okresie poprzedzającym istnienie Qualitime, Ilona była pracownikiem wiodących firm konsultingowych, w tym McKinsey & Company w Warszawie i w Londynie. Jest absolwentką studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na University of Western Ontario w Kanadzie. Ilona pochodzi z Pomorza, okres liceum oraz studiów spędziła w Kanadzie, a w okresie aktywności zawodowej mieszkała w Warszawie, Londynie i Chicago.

O Qualitime
O Qualitime

Piotr Jaśkiewicz

Za prawne aspekty funkcjonowania Qualitime odpowiada Piotr Jaśkiewicz.
Piotr jest adwokatem, od 2008 r. związanym z międzynarodową kancelarią prawną. Doradza w sprawach dotyczących zarządzania zgodnością (compliance), ładu korporacyjnego, odpowiedzialności członków zarządu i wyższej kadry menedżerskiej, przeciwdziałania praniu pieniędzy, oraz transakcji korporacyjnych. Jest doświadczony we wdrażaniu wewnętrznych procedur compliance, jak również w prowadzeniu śledztw wewnętrznych, programów identyfikacji luk w systemie compliance oraz postępowaniach dyscyplinarnych przeciwko członkom zarządu. Doradza również w kwestiach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym identyfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz zarządzaniu informacją o beneficjentach rzeczywistych na skalę międzynarodową. Piotr zdobywał wykształcenie prawnicze na uczelniach w Polsce (Uniwersytet Jagielloński) i we Francji (Uniwersytet w Orleanie, Uniwersytet w Bordeaux), był również stypendystą programów edukacyjnych uniwersytetów w Paryżu, Maastricht i Waszyngtonie. Pracował w międzynarodowej kancelarii prawnej w Warszawie, Chicago i Londynie oraz w siedzibie klienta w Monachium. Uzyskał rekomendację w zakresie fuzji i przejęć w rankingu IFLR1000 (International Financial Law Review) oraz w zakresie kwestii handlowych i korporacyjnych w rankingu Legal 500.