Polityka absencyjna w firmie

0
(0)

Zjawisko rosnącej absencji chorobowej w naszym kraju jest jednym z problemów, z którym muszą zmagać się na co dzień pracodawcy i pracownicy. Nieobecność jednego pracownika wymaga przerzucenia jego obowiązków na innych. Zdarza się, że taka sytuacja generuje konflikty i poczucie niesprawiedliwości. Szczególnie, jeżeli zwolnienie chorobowe pracownika okazuje się sposobem na przedłużenie urlopu czy załatwienie prywatnych spraw w godzinach pracy. Pracodawcy muszą radzić sobie z nieobecnością pracowników, dlatego warto stworzyć wystandaryzowane narzędzie, które pozwoli monitorować i rozwiązywać ten problem. Takim narzędziem może być polityka absencyjna – dokument, przekazywany najlepiej w formie pisemnej, podsumowujący wszystkie kwestie związane z nieobecnością w pracy.
 
📊 Każda organizacja powinna w sposób spójny i sprawiedliwy monitorować i kontrolować absencję w odniesieniu do wszystkich pracowników, z jednoczesnym uwzględnieniem życzliwego i sprawiedliwego traktowania pracowników – oraz pełnego poszanowania prawa do uzasadnionej nieobecności w pracy. Absencja determinuje produktywność i skuteczność działań firmy, dlatego powinna być zarządzana z taką samą dokładnością jak inne obszary działalności.
 
Polityka absencji w firmie w szczególności powinna uwzględniać następujące zagadnienia:
👉 monitorowanie liczby godzin nieobecności dla każdego pracownika;
👉 analizę przyczyn i skutków absencji;
👉 ustalenie zasad udzielania wsparcia pracownikom powracającym do pracy po długiej nieobecności;
👉 profilaktykę i promocję działań prozdrowotnych dla pracowników;  👉 wypracowanie metod zarządzania absencją.

Celem ustalonej polityki dotyczącej absencji jest wspieranie pracowników, w trakcie nieobecności z powodu choroby oraz udzielenie im pomocy w powrocie do pracy w celu osiągnięcia pożądanego poziomu frekwencji. Stosując zasady wprowadzonej w zakładzie polityki absencji, pracodawcy mogą skutecznie zminimalizować braki kadrowe oraz poprawić wydajność firmy. 

Polityka absencyjna w firmie

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdki, aby podzielić się swoją opinią!