Jak zachęcić pracownika do zgłaszania nieprawidłowości

0
(0)

Bardzo często to pracownicy i ich opinie są najlepszym źródłem informacji na temat tego, co dzieje się wewnątrz danej organizacji. Zbudowanie zaufania do systemu zgłaszania naruszeń w miejscu pracy może więc przynieść firmie konkretne profity. Otwartość na przyjmowanie i bieżące wyjaśnianie nieprawidłowości umożliwi eliminację takich naruszeń, a co za tym idzie – wpłynie pozytywnie na wydajność zespołu, usprawni działania HR oraz polepszy atmosferę w pracy.

Podstawowym celem jest wzbudzenie wśród pracowników przekonania, że system funkcjonuje prawidłowo i że każde zgłoszenie jest traktowane poważnie, bez bagatelizowania problemu.

Pomocne w realizacji tych działań mogą być m.in. takie praktyki :
👉 reagowanie i wyjaśnianie wszystkich zgłoszeń – warto reagować i odpowiadać na każdą sprawę, nawet tą, która z pozoru wydaje się nieistotna;
👉 w miarę możliwości oraz jeśli sygnalista jest zainteresowany, warto zaangażować go (lub ją) w proces rozwiązywania danej sprawy; 
👉 przeprowadzanie regularnych szkoleń związanych z funkcjonowaniem systemu oraz spotkań, podczas których podsumowywane będą aktualne zgłoszenia oraz prezentowane wyniki działań.
 
Chcąc otrzymywać od pracowników wartościowe informacje o niepokojących sytuacjach priorytetowo należy zapewnić im ochronę przez możliwymi działaniami odwetowymi. Po wejściu w życie nowych przepisów, będzie to ściśle egzekwowany obowiązek prawny.

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdki, aby podzielić się swoją opinią!