Polityka absencji w firmie

5
(1)

Czym jest?

Polityka absencji to napisany prostym językiem, oraz przekazany pracownikom najlepiej na piśmie, dokument podsumowujący wszystkie kwestie związane z nieobecnością w pracy.

Po co wprowadzamy politykę?

Polityka absencji to drogowskaz dla pracowników – dzięki niej, pracownicy dowiadują się jakie mają prawa i obowiązki związane z nieobecnością w pracy, niezależnie od przyczyny nieobecności. Prawidłowo wprowadzona polityka:

– zmniejsza ilość nieplanowanych nieobecności

– zwiększa poziom wykorzystania oferowanych przez pracodawcę benefitów

– obniża poziom absencji chorobowej

Co powinna wyjaśniać polityka absencji?

– prawa, obowiązki i zasady postępowania dotyczące różnego typu nieobecności w pracy, w tym spóźnień, choroby, urlopu, nieprzewidzianych zdarzeń życiowych

– jaką pomoc może zaoferować pracodawca w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, uniemożliwiających – lub utrudniających – pojawienie się w pracy (np. choroba, kataklizm, zamknięcie szkoły do której uczęszczają dzieci, awaria w domu, „utknięcie” na wakacjach, obawa przed zakażeniem)

– obowiązujące w firmie zasady dotyczące powrotu do pracy po okresie nieobecności, w tym oferowana przez pracodawcę pomoc w reintegracji oraz w zakresie dostosowania stanowiska pracy, jeśli wymagają tego wskazania medyczne

– zasady wypłacania wynagrodzenia i zasiłków podczas różnych typów nieobecności

– sankcje wynikające z niestosowania się do obowiązujących zasad

Polityka absencji jest podstawowym elementem systemu zarządzania absencją w miejscu pracy. Pamiętajmy, iż powinna być zrozumiała dla pracowników oraz spójna z kulturą organizacyjną.

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdki, aby podzielić się swoją opinią!