Komunikacja w firmie a ilość zwolnień lekarskich

5
(1)

Komunikacja to proces wymiany wiadomości. Jest narzędziem służącym między innymi do informowania, planowania, rozwiązywania konfliktów, słuchania innych ludzi. Efektem końcowym jest porozumienie między rozmawiającymi osobami, a umiejętność komunikowania się może mieć wpływ na stosunek zawodowy, edukacyjny oraz osobisty.

W czasach, gdy firmy rozwijają się bardzo szybko, brak odpowiedniej komunikacji może wpłynąć na wizerunek i rozwój przedsiębiorstwa. Kontakt z pracownikami zostaje po drodze nieświadomie rozmyty, choć wydaje się, że jest nadal znakomity i nie trzeba go ulepszać. Niestety po pewnym czasie okazuje się, że przekaz informacji jest mocno zaburzony, a rozwój firmy spowolniony.

Odpowiednia komunikacja wewnątrz firmy jest niezbędna zarówno managerom, aby mogli realizować cele biznesowe bez dodatkowych przeszkód, jak i pracownikom – poprzez jasny i czytelny przekaz komunikatów.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W KOMUNIKACJI:

– brak otwartości pracodawcy na komunikację

– brak bezpośredniego przekazu informacji

– niewłaściwy przekaz informacji zwrotnej w zespole

 – zaburzony przekaz oraz otrzymywanie informacji szczątkowych przez pracowników

Na podstawie zbieranych doświadczeń przez naszą firmę podczas kontroli zwolnień lekarskich zauważamy, że umiejętna komunikacja interpersonalna może uchronić przed nieporozumieniami oraz konfliktami. Odkładanie bieżących problemów na boczny tor może przyczynić  się tylko do ich piętrzenia, a w efekcie końcowym do trudności w powrocie stabilności firmy.  

Komunikacja na niskim poziomie wpływa bezpośrednio również na ilość zwolnień lekarskich oraz poziom absencji chorobowej. Pracownicy nierzadko z powodu konfliktów w pracy wynikających z niewłaściwej komunikacji wybierają zwolnienie lekarskie.

Warto jest zainwestować i odpowiednio dobrać kadrę kierowniczą tak, aby zawsze była otwarta na rozmowę oraz udzielanie pracownikom wsparcia w trudnych momentach.

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdki, aby podzielić się swoją opinią!