Święta, wakacje, długi weekend – idealna okazja na zwolnienie lekarskie

5
(1)

Nie pierwszy raz obserwujemy wzrost liczby zwolnień lekarskich w okresach przed- i poświątecznych, podczas wakacji oraz długich weekendów. Niestety pracownicy często nadużywają zwolnień lekarskich w celu wydłużenia odpoczynku, organizacji świąt, porządków czy podjęcia pracy sezonowej. Okresy te są często dla pracodawców przewidywalne, gdyż powtarzają się w tych samych terminach. Sezonowość absencji w znaczący sposób dezorganizuje pracę w przedsiębiorstwach, gdyż wpływa na wydajność firmy i planowany zysk – średnio aż 20% zwolnień lekarskich wystawianych podczas okresu świątecznego wykorzystywanych jest niezgodnie z ich przeznaczeniem. Koszt jednej osoby, jaki ponosi pracodawca w związku z absencją chorobową pracownika to rząd między 3 tys. a 5,5 tys. złotych miesięcznie; w niektórych sektorach kwoty te są znacznie wyższe. Dlatego tak ważne są działania zmierzające do zredukowania czynników mogących mieć wpływ na sezonowość absencji chorobowej, oraz chęć wspólnego rozwiązania problemu.

Skąd bierze się sezonowe nadużycie zwolnień?

Powodów sprzyjającym nadużywaniu zwolnień lekarskich w gorących okresach jest wiele. Jednym z nich jest fakt, że duże zakłady produkcyjne oraz instytucje państwowe pracują w trybie nieuwzględniającym świąt. Pracownikom w tym okresie ciężej jest dostać dni wolne, a zwolnienie lekarskie to łatwe rozwiązanie. Świąteczne obowiązki są wciąż niezałatwione na kilka dni przed świętami i właśnie wtedy pracownicy chętnie korzystają ze zwolnień.

Kolejnym powodem zwiększonej ilości zwolnień lekarskich to zamknięte placówki oświatowe podczas przerw świątecznych i wakacji. Są to długie okresy, podczas których rodzice muszą zapewnić dziecku opiekę, a większość dni urlopowych zostaje wykorzystana na inne okazje. Zwolnienie lekarskie świetnie rozwiązuje ten problem a rodzic może zostać w domu z dzieckiem.

Mało elastyczny tryb pracy, źle dopasowane grafiki i brak porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem również wpływają na zwiększoną ilość zwolnień lekarskich.

Do równie istotnych powodów zwolnień lekarskich zaliczyć można prace sezonowe, które dla pracowników są dodatkowym źródłem dochodu. Dodatkowy dochód to często podreperowanie budżetu domowego lub zaspokojenie bardziej ekskluzywnych potrzeb, na które pracownik nie może sobie pozwolić otrzymując wyłącznie pensję miesięczną. W okresach letnich i przedświątecznych jest najwięcej okazji do dodatkowych prac.

Pracownicy nagminnie korzystają ze zwolnień lekarskich wymyślając coraz bardziej absurdalne przypadki „chorób”. Do wzrostu absencji chorobowej pracowników w poszczególnych okresach roku, w pośredni sposób przyczyniają się również działania pracodawców. Wynika to z faktu iż, aby sprostać wymaganiom rynku konsumenckiego oraz czerpania korzyści z otrzymywanego zysku, pracodawcy zapominają o potrzebach swoich pracowników. Brak dobrej komunikacji w firmie nie polepsza sytuacji i wzbudza negatywne emocje. Średnia ilość dni absencji chorobowej w miesiącach   grudzień i styczeń wynosi 15 dni, natomiast w miesiącach wakacyjnych lipiec i sierpień 14 dni.

Jak pomagamy zredukować „choroby” sezonowe?

Firma Qualitime  na podstawie „raportu wejścia” analizuje strukturę absencji chorobowej danej firmy i jeśli jest taka potrzeba wprowadza programy naprawcze. Tylko profesjonalne doradztwo, mediacje oraz rozpoznanie przyczyny absencji chorobowej mogą skutkować pozytywnymi zmianami w przedsiębiorstwach. Wprowadzenie takiego typu rozwiązań zmniejsza stres i konflikty wśród pracowników, a to z kolei  przyczynia się do zredukowania liczby nieuczciwych zwolnień lekarskich.

Z drugiej strony mamy świadomość, że nawet najbardziej elastyczne warunki zatrudnienia nie eliminują wszystkich patologii. Dlatego też kluczowym elementem naszych programów jest weryfikacja prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich (fizyczna kontrola w domu pracownika), przeprowadzona w sposób niewzbudzający negatywnych emocji wśród osób etycznie korzystających z przysługującego im  zwolnienia od pracy – a będąca okazją do wysłuchania uwag pracowników, oraz ich propozycji polepszenia warunków zatrudnienia.

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdki, aby podzielić się swoją opinią!