Zwolnienia lekarskie wystawi asystent medyczny

5
(1)

2 miesięcy, oraz będzie mogło być wielokrotnie ponawiane na taki sam okres.

Rejestr Asystentów Medycznych

W utworzonym Rejestrze Asystentów Medycznych zawarte będą dane o osobach mających upoważnienia do wystawiania zwolnień. Rejestr będzie funkcjonował w ramach systemu teleinformatycznego, zapewniającego szybki przekaz informacji pomiędzy ZUS-em a Ministrem Zdrowia.  ZUS ma sprawdzać, czy kandydat na asystenta medycznego spełnia wymagania; dopiero po akceptacji ZUS-u, uaktywniona zostanie możliwość wystawiania e-ZLA.

Jest to nowe podejście jeśli chodzi o wystawianie zwolnień lekarskich. Jeśli się sprawdzi, a lekarze zaufają asystentom medycznym, pacjenci powinni skorzystać na możliwości dłuższych wizyt.

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdki, aby podzielić się swoją opinią!