Jak przygotować firmę do implementacji zapisów dyrektywy unijnej dot. ochrony sygnalistów?

0
(0)

Najprostszym sposobem jest wyznaczenie osoby z działu HR (lub odpowiedzialnej za HR, jeśli firma nie ma osobnego działu) jako odpowiedzialnej za organizację kanałów przyjmowania zgłoszeń oraz następnie – ich rozpatrywania. Takie działanie wymaga od organizacji przeszkolenia obecnego pracownika oraz wygospodarowania części jego czasu pracy na zajmowanie się zgłoszeniami, bądź też zatrudnienie zupełnie nowej osoby.

Czy jest to rozwiązanie optymalne?

W Polsce bardzo silne są pejoratywne konotacje związane ze zgłaszaniem naruszeń w swoim  miejscu pracy – takie osoby niesprawiedliwie nazywane są kapusiami, donosicielami.

Decyzja o złożeniu zawiadomienia o nieprawidłowościach może stać się łatwiejsza, gdy kanały komunikacji dla sygnalistów obsługuje firma zewnętrzna – w takim przypadku zgłoszenie przyjmie osoba nieznajoma, niezwiązana z pracodawcą, a przez to bardziej obiektywna. Umożliwi to również, w razie potrzeby, złożenie zawiadomienia na osobę wewnątrz firmy odpowiedzialną za sygnalistów, np. HR. 

Przy rozpatrywaniu zgłoszeń ważne są procedury oraz terminy, w których należy podjąć poszczególne kroki. Szczególnie obecna sytuacja sprawia, że na wdrożenie zapisów będzie bardzo mało czasu. Zewnętrzna firma może być w takim przypadku bardzo dużym wsparciem dla działu HR, pracownik nie będzie musiał nieustannie weryfikować przepisów, które będą ulegały zmianie i nowym interpretacjom. Daje to oszczędność czasu i pieniędzy.

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdki, aby podzielić się swoją opinią!