Kontakt zwrotny z sygnalistą

0
(0)

Celem przedsiębiorstwa przy wdrażaniu kanałów komunikacji dla sygnalistów powinna być odpowiedź na każde ze zgłoszeń. Zgłoszenia niewyjaśnione powodują, że pracownicy tracą zaufanie do całej procedury, a w konsekwencji przestają z niej korzystać. Choć zgłoszenia objęte nowymi regulacjami będą musiały być wyjaśniane (termin na przeprowadzenie czynności wyjaśniających oraz kontakt zwrotny z sygnalistą to 3 miesiące), podobne podejście powinno dotyczyć zgłoszeń nieobjętych zakresem ustawy, oraz zgłoszeń o innym charakterze.

W niektórych sytuacjach brak odpowiedzi na zgłoszenie może sam w sobie stanowić źródło ryzyka. Np. brak odpowiedzi na oskarżenia o stosowanie praktyk dyskryminacyjnych może powodować wrażenie akceptacji takich praktyk w naszej firmie.

Pamiętajmy, że w trakcie całego procesu zgłaszania naruszeń obowiązkiem firmy jest ochrona tożsamości sygnalisty i osób wymienionych w zgłoszeniu. Tożsamość sygnalisty powinna być znana tylko wąskiemu gronu osób, zajmującemu się wyjaśnieniem sprawy.

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdki, aby podzielić się swoją opinią!