Zewnętrzny podmiot do obsługi zgłoszeń sygnalistów

0
(0)

Wdrażając przepisy dot. ochrony sygnalistów w firmie stajemy przed wyborem – obsługa zgłoszeń wewnątrz firmy, czy może współpraca z podmiotem zewnętrznym?

Nowa ustawa będzie wymagała od firm zatrudniających co najmniej 250 osób stworzenie wewnętrznego systemu przyjmowania zgłoszeń od potencjalnych sygnalistów. Oznacza to zapewnienie różnorodnych kanałów komunikacji, rejestrację zgłoszeń, ich rozpatrzenie oraz kontakt zwrotny z sygnalistą. 

W całym tym procesie kluczowe jest zachowanie poufności – oznacza to, że tożsamość sygnalisty nie powinna zostać upubliczniona, chyba że sam zainteresowany wyrazi na to zgodę.

Jakie korzyści da firmie wybór zewnętrznego operatora zgłoszeń sygnalistów?
✅ komfort psychiczny dla sygnalisty – zgłoszenie przyjmie nieznajoma osoba
✅ brak personalnych konotacji pomiędzy sygnalistą, a przyjmującym zgłoszenie – obiektywizm oceny sytuacji
✅ sprawne wdrożenie procesu i nowych kanałów komunikacji
✅ obsługa sygnalistów zawsze zgodna z najnowszymi wytycznymi
✅ uniknięcie nakładania na pracowników dodatkowej odpowiedzialności i obowiązków
✅ uniknięcie kosztów związanych ze szkoleniami, dodatkowym czasem pracy, czy zatrudnieniem kolejnego pracownika

Zapoznaj się z naszą ofertą: https://qualitime.pl/sygnalisci/#oferta

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdki, aby podzielić się swoją opinią!