Zewnętrzny (urzędowy) kanał komunikacji dla sygnalisty

0
(0)

Posiadając wiedzę na temat naruszenia prawa w firmie, przedsiębiorcy mogą w poufny sposób wyeliminować nieprawidłowości. W niektórych sytuacjach pracodawca nie będzie miał kontroli nad sposobem zajęcia się zgłoszeniem – na przykład, jeśli zgłoszenie zostanie przekazane urzędowym, czyli tzw. „zewnętrznym” kanałem komunikacji.

Jakie zagrożenia niesie ze sobą taka sytuacja?

Wykorzystanie przez sygnalistę urzędowego kanału komunikacji jest możliwe już dziś, gdyż wiele urzędów udostępnia numery telefonów lub adresy e-mail, za pomocą których można zgłaszać nieprawidłowości. Po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących ochrony sygnalistów, tego typu kanały komunikacji będą obowiązkowe – prowadzone przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz inne urzędy. Urzędnicy będą zobowiązani do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w odniesieniu do każdego zgłoszenia. Może to skutkować kontrolą w przedsiębiorstwie i potencjalnym nałożeniem sankcji. Dodatkowym zagrożeniem jest dłuższy termin obsługi zgłoszenia, co może oddalać szanse na szybkie i sprawne usunięcie nieprawidłowości.

Sygnalista, który skorzysta z zewnętrznego kanału komunikacji będzie – po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących ochrony sygnalistów – chroniony tak samo, jak w przypadku zgłoszenia wewnętrznego, natomiast kontakt z nim oraz próba wyjaśnienia sytuacji może okazać się niemożliwa. W myśl nowych przepisów, jeśli zgłoszenie kanałem urzędowym nie spotka się z odpowiednimi działaniami w odpowiednim terminie, sygnalista zyska uprawnienie do publicznego ujawnienia nieprawidłowości, np. poprzez kontakt z mediami.

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdki, aby podzielić się swoją opinią!